Zliczarka BL03

Zliczarka BL03 z interfejsem USB oferuje prezentację wyniku na wyświetlaczu urządzenia oraz możliwości odczytu danych prezentowanych na komputerze, do którego centralka została bezpośrednio podłączona. Pobierane i zapisywanie danych z urządzenia odbywa się na żądanie, natomiast kasowanie obywa się automatycznie. Dane prezentowane są w postaci raportów CSV lub TXT. Urządzenie ma wbudowaną pamięć wewnętrzną, co pozwala zachować zebrane dane mimo braku połączenia z komputerem. Urządzenie może obsługiwać do 4 wejść w obiekcie.

  • Sygnalizacja akustyczna wejścia osoby – wejście osoby może być sygnalizowane dźwiękiem.
  • Sygnalizacja awarii – przerwanie strumienia promieni na dłużej niż minutę traktowane jest jako sytuacja awaryjna i sygnalizowana jest
    ciągłym alarmem akustycznym oraz napisem „ZAKRYTY!” na wyświetlaczu. Usunięcie przeszkody kasuje alarm.
  • Podtrzymanie wyniku – wynik zapisywany jest w pamięci nieulotnej – po odłączeniu zasilania wynik NIE zostanie utracony
Wymiary centralki: 133 x 82 39 mm
Masa: 0,3 kg
Napięcie zasilania: 10 – 30 DC V
Zakres temperatur pracy: 0°C/+50°C
Wyświetlacz: LCD alfanumeryczny 2 x 16 z podświetleniem
Sygnalizacja dźwiękiem: TAK
Możliwość wyłączenia sygnalizacji dźwiękiem; TAK
Kasowanie wyniku: Automatycznie wg harmonogramu
Porty komunikacyjne: USB
Gniazdo podłączenia czujników: Rj12

 

ul. Gen. Bora-Komorowskiego 38, 36-100 Kolbuszowa

Projekt i realizacja: BigCom