STOREMONITOR

STOREMONITOR

Aplikacja STOREMONITOR została zaprojektowana z myślą o rozwijających się sieciach handlowych oraz hipermarketach, które centralnie zarządzają wieloma placówkami. Aplikacja pozwala na gromadzenie informacji z liczników klientów i systemów EAS, a także na ich przeglądanie i przetwarzanie przy pomocy sieci Internet.  Dzięki informacjom przesyłanym z poszczególnych sklepów, centrale mogą efektywnie zarządzać personelem oraz planować i podejmować w odpowiednim czasie właściwe działania marketingowe w celu zwiększenia sprzedaży.
Każdy klient posiada możliwość tworzenia w ramach swojego konta głównego – subkont poszczególnych użytkowników sieci handlowej (sklepów), dzięki czemu może skutecznie i efektywnie zarządzać danymi.

Charakterystyka aplikacji STOREMONITOR:

  • możliwość połączenia on-line z systemem EAS i licznikiem klientów
  • monitorowanie pracy systemu EAS
  • zarządzanie danymi z licznika klientów
  • licznik alarmów
  • podział na: konto główne (dostęp do danych ze wszystkich sklepów), subkonta (dostęp do danych danego sklepu)
  • zarządzanie kontem głównym klienta
  • zarządzanie subkontami
  • zbieranie i eksport danych

AKTUALNOŚCI

2018-10-23 13:54:18

Targi RetailShow 2018

IX Edycja Międzynarodowych Targów RetailShow 2018

więcej